Kostýmy a repertoár

Středověk

V tomto období převažuje latina, ale uslyšíte i písně ve španělštině, galicijské portugalštině nebo okcitánštině. Středověká lidová hudba je úderná, veselá a energická. Podle situace a prostředí je možné zvolit dvorské vznešené róby nebo uvolněnější lidovou variantu.

Renesance/Baroko

Do těchto období patří naše písně z války třicetileté, v nichž se vypráví o životě a událostech v českých zemích v průběhu 17. století. V textech tedy převažuje čeština, proložená tematickými písněmi ve francouzštině nebo latině. Nečekejte však pouze žalozpěvy či vojenské pochody. Mnoho lidových písní se snaží atmosféru doby s ironií Čechům vlastní výrazně odlehčit.

Rokoko

Mezi autentickými skladbami z doby vlády Marie Terezie najdete lidové písně ve francouzštině, češtině, latině nebo italštině. Písně 18. století mají spíše lyrický charakter, líbivou melodii a často melancholické texty prodchnuté nešťastnými láskami, rozmary mocných nebo nepřízní osudu.

Empír

Pro elegantní období empíru platí v našem podání totéž, co pro rokoko. Písně jsou lyrické, ve francouzštině nebo češtině. Některé vzpomínají na válečné výpravy pod vlajkou císaře Napoleona a jejich dopady na prostý lid, jiné zas vypráví o životních zkouškách nebo o nešťastné lásce.