Renesance/Baroko

Do těchto období patří naše písně z války třicetileté, v nichž se vypráví o životě a událostech v českých zemích v průběhu 17. století. V textech tedy převažuje čeština, proložená tematickými písněmi ve francouzštině nebo latině. Nečekejte však pouze žalozpěvy či vojenské pochody. Mnoho lidových písní se snaží atmosféru doby s ironií Čechům vlastní výrazně odlehčit.