Ukázky z nového alba Victoriosi Reges

Písně z války třicetileté vypráví o životě a událostech v českých zemích v průběhu 17. století. V textech tedy převažuje čeština. Nečekejte však pouze žalozpěvy či vojenské pochody. Mnoho lidových písní se snaží atmosféru doby s ironií Čechům vlastní výrazně odlehčit.